×
 
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

יום עיון מונחי המכר INCOTERMS 2020

האינקוטרמס כולל מונחים המהווים את השפה בסחר הבינלאומי. מטרתם של מונחים אלו הינה להגדיר את הנקודות בהן המוכר מסיים את התחייבויותיו הן מבחינת ההוצאות והן מבחינת האחריות. הכרחי להכיר היטב את המונח לפני החתימה על החוזה מכיוון שיישום נכון שלו הינו תנאי חיוני להצלחתה של כל עסקת יבוא או יצוא.

המכללה העסקית מזמינה אתכם ליום עיון שיחשוף את השינויים שהולכים להיכנס במונחים החדשים בינואר 2020.

מטרת יום העיון

לחשוף את השינויים שנכנסו במונחים החדשים בינואר 2020

קהל יעד

יבואנים, יצואנים, מבטחי מטענים, משלחים, סוכני מכס, בנקים, סוכני אוניות, משלחים בינלאומיים, משפטנים וכו'  

נושאים עיקריים

  1. מערכת המונחים החדשה INCOTERMS 2020
  2. מונחי 2020 היבטי ביטוח ימי אווירי
  3. היבטים משפטיים בסוגיות הסיכון, הבעלות והחזקה במונחי המכר 2020 

מרצי יום העיון

מר ברי פינטוב - מנכ“ל ארגון התאגידים

מר אבי בן חורין - מומחה לביטוח ימי, חברת ”נאמנים אלמנטרי וימי“

עו“ד גיל נדל - שותף וראש תחום יבוא יצוא במשרד גולדפרב זילמן ושות‘

מתכונת יום העיון

יום העיון יתקיים בין השעות 08:30-13:00 במכללה העסקית של לשכת המסחר ת“א והמרכז, רחוב החשמונאים 84 ת“א. לרשות הלומדים הסדר חנייה בעלות מוזלת.