×
סדנה בנושא: דיני מכרזים מנקודת מבטו של הרכש
מחזורים קרובים בסדנת דיני מכרזים מנקודת מבטו של הרכש
 

סדנה בנושא: דיני מכרזים מנקודת מבטו של הרכש

לפי סעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, כל ארגון סטטוטורי מחויב במכרז פומבי הנותן הזדמנות שווה להשתתף בו. חובה זו משפיעה  על יכולתו של הרכש לקבל החלטה מיהו הספק אשר יספק מוצרים או שירותים לארגון. 

האם על הרכש לקבל את תוצאות המכרז ולקוות לטוב?

האם ניתן להשפיע על בניית המכרז כך שיקטין את הסיכון לארגון?

האם אפשרי בכלל לנהל מו"מ בהליך כגון זה?

ניתוח הדרישות והצרכים האמתיים של הארגון, בניית טבלת שקלול אשר תכיל את הפרמטרים והמשקלים הנכונים לדרישות ולצרכים והבנת משמעותו של מו"מ בהליך המכרז מאפשרים לבנות מכרז שישמור על הארגון.

מטרת הסדנה

לעזור לבנות את המכרז האולטימטיבי עבור ארגונכם מבלי להיות חשופים לתביעות עתידיות.

קהל היעד

מנהלי רכש ולוגיסטיקה, קנייניים, מנהלי פרויקטים, אנשי מטה, מנהלי כספים וכל מי שמתעסק במכרז במהלך תפקידו.

נושאים עיקריים

  • משמעות המכרז בארגונים ממשלתיים וכל המחוייבים למכרז.
  • התמודדות עם מגבלות המכרז.
  • בחירת פרמטרים נכונים לדרישות ולצרכים.
  • הבנת משמעותה של טבלת השקלול, ובנייתה. 

מתכונת הסדנה

הסדנה תתקיים בין השעות 09:00-15:00 בלשכת המסחר ת"א, רח' החשמונאים 84, קומה 1. לרשות הלומדים חניה בעלות מוזלת.