×
 
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

סדנה בנושא: כיצד לפצח מכרזים מנקודת מבטו של הרכש

לתלמידים ניתנת האפשרות לבחירה בין קורס פרונטלי בכיתות קטנות במכללה או קורס אונליין.

 

חוק חובת המכרזים מחייב את המדינה לפנות לציבור במסגרת מכרז לצורך קבלת הצעות בעבור אספקת מוצר או שירות מסוים.  

המכרז מהווה הזדמנות עסקית, המבטיחה לזוכה התקשרות עם גוף ממשלתי או סמי ממשלתי, הגדלת היקף הפעילות וחיזוק המוניטין. 

במכרז שלא נקבע על פי המחיר בלבד, יש למענה על המכרז חשיבות רבה מאד בזכייה.

הרכש בהבנתו את הליך המכרז יכול להשפיע על זכיית ארגונו בתנאים אשר יביאו לו את התוצאות הרצויות, זאת על ידי ניתוח הדרישות והצרכים האמתיים של מגיש ההצעה, הבנת הפרמטרים והמשקלים הנדרשים על ידי עורך המכרז, הבנת משמעותו של מו"מ בהליך והאם אפשרי בכלל לנהל מו"מ במכרז, ואם כן מהם התנאים לניהולו ועם מי.

כל אלה הם חלק מהאפשרויות העומדות בפני הרכש כגוף מקצועי לעזור לארגונו מצד אחד לנצח במכרז ומצד שני לשמור על הארגון מפני עיסקה שאינה כדאית ומפני תביעות עתידיות.

מה הן מטרות הסדנה?

לעזור לבנות את המכרז האולטימטיבי עבור ארגונכם מבלי להיות חשופים לתביעות עתידיות.

מי הוא קהל יעד?

מנהלי רכש ולוגיסטיקה, קנייניים, מנהלי פרויקטים, אנשי מטה, מנהלי כספים.

נושאים עיקריים

  1. איך בודקים את המרכז ורואים אם הוא מתאים למידות שלנו?
  2. איזה שאלות שואלים לפני הגשת המכרז?
  3. איך מתמודדים עם מגבלות המכרז?
  4. הבנת משמעותה של טבלת השקלול ודרישות המכרז.
  5. משמעותו של מו"מ בהליך המכרז.

מה היא מתכונת הסדנה?

הסדנה תתקיים בין השעות 09:00-15:00 בלשכת המסחר ת"א, רח' החשמונאים 84. לרשות הלומדים חניה בעלות מוזלת.

 

לתלמידים ניתנת בחירה:

  1. קורס פרונטלי בכיתה קטנה במכללה.
  2. קורס אונליין.