×
 
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

סדנה בנושא: מגמות וחידושים בעולם הלוגיסטיקה

 לתלמידים ניתנת האפשרות לבחירה בין קורס פרונטלי בכיתות קטנות במכללה או קורס אונליין.

 

עולם הלוגיסטיקה אינו קופא על השמרים. מגמות טכנולוגיות מאפשרות לשפר באופן דרמטי את שיטות העבודה במחסן, הגלובליזציה מאפשרת שיטות עבודה חדשות והיבטים כלכליים מכתיבים שיטות מלאי חדשות.

מה הן מטרות הסדנה?

הסדנה תעניק לכם הצצה מרתקת על המגמות והחידושים בעולם הלוגיסטיקה.

מי הוא קהל יעד?

מנהלי תפעול, מנהלי לוגיסטיקה ומנהלי מחסנים.

מה הם נושאי הלימוד?

מגמות טכנולוגיות:

 • התפתחות הברקוד חד מימדי ודו מימדי
 • ה-RFID – האם זה העתיד? מה מעכב אותו?
 • רובוטיזציה בליקוט ואחסנה
 • בלדרות : שיטת ה-HUB , הרחפנים בשרות הבלדרות

מגמות גלובליות:

 • מיקור חוץ לוגיסטי
 • מרלו"גים בארץ ובעולם
 • מרלו"ג גישור בחו"ל
 • הקטנת מספר המרלו"גים
 • אמזון כמשל

חידושים בניהול מלאי:

 • מגמת הקטנת המלאי
 • סבבי מלאי כמדד
 • מבוא לגישה חדשה בספירות מלאי (יום עיון שלם מוקדש לנושא בהמשך השנה) 

מה היא מתכונת הסדנה?

הסדנה תתקיים בין השעות 15:00- 09:00 במכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א, רחוב החשמונאים 84, ת"א.

 

לתלמידים ניתנת בחירה:

 1. קורס פרונטלי בכיתה קטנה במכללה.
 2. קורס אונליין.