×
סדנה בנושא שיטות התשלום בסחר הבינלאומי
מחזורים קרובים בסדנת שיטות תשלום בסחר הבינלאומי
 

סדנה בנושא שיטות התשלום בסחר הבינלאומי

סדנה בנושא שיטות התשלום בסחר הבינלאומי

סדנה זו המבוססת על ספרו של מר סידני אמיר, מומחה בתנאי התשלום, תספק עזרה ליבואן וליצואן בקשר המסחרי הבין-לאומי. 
שיטת התשלום היא למעשה פשרה בין הצדדים.
שהרי ברור לנו כי היצואן מעוניין לקבל את כספו באופן מידי או מראש בגין הסחורה שהוא מספק, וכי היבואן מעוניין לשלם בגין אותה סחורה במועד מאוחר ככל האפשר.

ערך מוסף בסדנה:

בשעה האחרונה המנחה מר סידני אמיר ייתן ייעוץ וליווי עסקאות –ללא תשלום

 

מהי מטרת הסדנה?

הסדנה תפרט את האפשרויות השונות לתשלום, וכן תבאר כיצד יכול היבואן לשמור על כספו עד לקבלתם של הטובין או של המסמכים המוכיחים שהטובין נשלחו אליו, וממול כיצד יכול היצואן לשמור על הסחורה עד לקבלת התשלום או עד לקבלת התחייבות לתשלום.

מובן שכל צד מנסה לשמור על השליטה, היבואן על השליטה בכסף, והיצואן על השליטה בטובין. הסכם נכון יאפשר לכל צד לממש את רצונו. 

מיהו קהל היעד?

רו"ח, מנהלי כספים, עו"ד, מנהלי שיווק בחברות ייצוא וייצור ,אנשי ומנהלי רכש וכל העובדים בתחום הסחר הבינ"ל המעוניינים להרחיב את ידיעתם בנושא

מהם נושאי הסדנה?

• הצגת השיטות השונות
• תשלום מראש על כל הסכום.ADVANCE PAYMENT
• חשבון פתוח. OPEN ACCOUNT
• דוקומנטים לגובינא (מסמכים לגביה כגון CAD )
• ערבויות בנקאיות
• אשראי דוקומנטארי LETTER OF CREDIT
• יש לציין כי ניתן להשתמש באשראי דוקומנטארי לתשלום גם בארץ.(הנקרא אשראי דוקומנטארי מקומי)

מהי מתכונת הסדנה?

סדנה חד-יומית בין השעות 09:00-14:00