×
קורס ניתוח דוחות כספיים - כלי לניתוח והערכת עסק / חברה
מחזורים קרובים בקורס ניתוח דוחות כספיים - כלי לניתוח והערכת עסק / חברה
 

קורס ניתוח דוחות כספיים - כלי לניתוח והערכת עסק / חברה

קורס ניתוח דוחות כספיים - כלי לניתוח והערכת עסק / חברה

ניתוח דוחות כספיים נעשה, בדרך כלל, כדי להסיק מהמידע החשבונאי הכלול בדוחות הכספיים מסקנות לגבי החלטות השקעה, מתן אשראי, והערכת רמת הביצוע של מנהלי החברה. עם זאת, לפני ניתוח הדוחות יש לבחון את הסביבה העסקית ואת השינויים בה ובשילוב ניתוח הדוחות ניתן לקבל החלטות שונות .זאת, בהתחשב בחסרונות של הדוחות הכספיים.
מטרות קורס ניתוח דוחות כספיים להסביר את דרך הניתוח והערכה של עסק בהתחשב בגורמים חיצוניים, מבנה החברה ופעילותה תוך כדי שילוב הדוחות הכספיים במסגרת ההערכה. 

עם סיום הקורס ידעו המשתתפים לאתר את הגורמים המרכזיים המשפיעים על החברה , לנתח את הדוחות על פי פרמטרים מקובלים (יחסים פיננסיים) שיעזרו להאיר ולבאר את מצב הנזילות של החברה, חוסנה הפיננסי , רווחיותה ויעילותה התפעולית ולקבל החלטה מושכלת כמנהלים.

כדאי גם להכיר: קורס תקציב עסקי  | קורס ניתוח דוחות כספיים למנהלים

מיהו קהל היעד?

מנהלים בכל הרמות ללא רקע חשבונאי / פיננסי, יזמים, בעלי עסקים וממלאי תפקידי ניהול בעסקים.

מהם נושאי הלימוד?

• מיקום הדוחות הכספיים בהכרת העסק- מדוע חשוב להבין את הסביבה העסקית לפני ניתוח הדוחות? במה תורמים הדוחות להבנת מצב העסק לאחר ניתוח סביבה כלכלית?
• מבנה הדוחות הכספיים ומה אנו יכולים ללמוד ממבנה הדוחות, מהנתונים הקיימים בדוחות ומהקשר בין ארבעת הדוחות?
• חישוב יחסים פיננסיים- היחסים הפיננסיים מאפשרים לנו להגיע למסקנות ראשוניות על מצב העסק ובכך להתמקד בניתוח העסק. האם באמת היחסים הפיננסיים משקפים? על מה 
  עלינו לשים דגש כשאנו מחשבים יחסים אלו? 
• דרוג אשראי- מהו דירוג אשראי? אילו נתונים בודק דרוג האשראי ומה המגבלות שבו? כיצד נשלב את דירוג האשראי עם קבלת החלטות בעסק?
• תכנית עסקית - מהי תכנית עסקית, כיצד ניתן להשתמש בה לצרכים פנימיים של החברה? האם היא מיועדת רק לבנקים?
• הערכת שווי- מהם סוגי הערכות השווי וכיצד ניתן להשתמש בהם לצרכי עבודתנו?
• במסגרת הקורס ינתחו הסטודנטים דוחות של חברה בורסאית ויתרגלו את כל שלבי הערכה במקביל ללימוד בכיתה. כמו כן יבצעו הסטודנטים "ניתוח אירוע" בו תבחן השוואה בין שתי חברות ציבוריות מאותו תחום. 

מהי מתכונת הקורס?

6 מפגשים בין השעות 17:00-20:00

סה"כ 24 שעות אקדמאיות