×

השתלמות בניהול אחזקה

השתלמות בניהול אחזקה

מנהל אחזקה במפעל תעשייתי (כמו גם באתר לוגיסטי או בקמפוס משרדי) אחראי על כל ההיבטים הטכניים והניהוליים הכרוכים בתחזוקת המפעל, והאתר כולו. מטרתו לצמצם ולמנוע ככל שניתן תקלות ואובדני ייצור, ולשמור על מצבם וערכם של כלל המכונות, המערכות, והנכסים הארגוניים. בחלק מהארגונים, מנהל האחזקה אמון גם על תחומי ההנדסה וניהול הפרויקטים והוא מהווה את הסמכות הטכנית העליונה ולכן נדרש לשליטה במגוון רחב של תחומים טכניים, טכנולוגיים וניהוליים.

חלק ניכר ממנהלי האחזקה הם בעלי רקע טכני מעשי, ובעלי השכלה טכנית או הנדסית, אך לעיתים, חסרה לו הכשרה ניהולית בנושא תהליכי הליבה של ניהול האחזקה והניהול הטכני. הפערים הללו מקשים על מנהלי האחזקה למצות את הפוטנציאל הגלום בצוות הטכני ומכאן גם הקושי במיצוי מלוא הפוטנציאל הקיים במכונות ובמערכות הטכניות.

הסדנה מספקת, מידע פשוט והגיוני, על כלל תהליכי הליבה הניהוליים של מקצוע ניהול האחזקה, על האינדיקטורים המרכזיים לתחום, וכן את הרקע התאורטי לבנייה נכונה של מערך אחזקה בארגון

**כולל ארוחת צהריים 

 

מהי מטרת ההשתלמות?

לתת למנהלים, ביום אחד, תמונה מקיפה ככל שניתן של עולם ניהול האחזקה, ולהקנות כלים ישימים פשוטים והגיוניים, לטיפול מיטבי במערכים הטכניים הארגוניים באמצעות הפעלה נכונה של הצוות הטכני והמשאבים העומדים לרשותם.

מיהו קהל היעד?

מנהלי מפעלים, מנהלי תפעול, מנהלי אחזקה, ראשי צוותים באחזקה, מנהלי אתרים וקמפוסים, וכל מי שאמון על אמינות ותקינות של מכונות, מערכות ונכסים בארגון. התכנים הינם גנריים, וניתנים ליישום בקונטקסט העסקי הספציפי של כלל המשתתפים.

מהם נושאי הלימוד?

1. תעשייה, מערכות ומכונות – רקע היסטורי
2. אמינות מערכות – מושגי יסוד
3. מטרות מחלקת אחזקה
4. גישות אחזקה ורקע אקדמי, אחזקה בעולם
5. תהליכי הליבה – אחזקת שבר, אחזקה מתוכננת (בדיקה וטיפול)
    ואחזקה חזויה.
6. כמה טכנאים צריך, איך משיגים ואיך שומרים עליהם? ובכלל
    איך זה נראה מהצד שלהם
7. מדיניות אחזקה כנגזרת ממדיניות הארגון
8. מבנה ארגוני תומך פעילות ומותאם למבנה הארגון
9. ניהול תקציב האחזקה – ואיך זה קשור לאמינות המערכות.
10. מדידה ובקרה – "16 MKPI's" – שישה עשר האינדיקטורים 
      המרכזיים בניהול אחזקה
11. סקר אחזקה מתודולוגי ע"פ 16 MKPI's לצורך מיפוי ואיתור 
     פוטנציאל שיפור
12. בניית תכנית שיפור
13. למה רבים כל כך מתקשים בזה ?
14. מתי נראה תוצאות ואיך זה נראה כשזה מצוין ?

מהי מתכונת ההשתלמות?

השתלמות בת מפגש אחד, 8 שעות לימוד אקדמיות, בין השעות 15:00-09:00.