×

הדפסת אוגדן פקודת המכס

הדפסת אוגדן פקודת המכס

אין חובה לבצע הדפסה דרך המכללה ניתן להדפיס גם עצמאית

מודגש, כי חובה להגיע עם אוגדן פקודת המכס לבחינות.

האוגדנים יחולקו במהלך הקורס לתלמידים שרכשו אותם