×

הדפסת צו תעריף המכס

הדפסת צו תעריף המכס

אין חובה לבצע הדפסה דרך המכללה ניתן להדפיס גם עצמאית

מודגש, כי חובה להגיע עם צו תעריף המכס לבחינות. מדובר בשלושה קלסרים משרדיים גדולים לכל תלמיד.

האוגדנים יחולקו במהלך הקורס לתלמידים שרכשו אותם