×

יום עיון בנושא תזרים מזומנים

יום עיון בנושא תזרים מזומנים

אחד הדוחות המרכזיים לקבלת החלטות הינו דוח תזרים מזומנים. ניתן לדמות את הדוח לדף חשבון הבנק של המציג את כל הפעולות שנעשות במזומן, לעומת דוחות אחרים אשר אינם מציגים את הנתונים בדרך זו. בדוח התזרים מידע רב היכול לעזור לנו לקבל החלטות הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך , לדוגמא,  האם נכון לרכוש עכשיו ציוד, האם נכון להגדיל אשראי ללקוחות ועוד. קריאת הדוח ועוד יותר מזה , הכנתו באופן אישי, דורשת הבנה ומאידך, מאפשרת שימוש במידע עסקי וכלכלי רב לצורך קבלת החלטות. 

מיהו קהל היעד?

כל העוסקים בתזרים מזומנים, נושאים כלכלים ופיננסיים וכל המעוניינים

מהי מטרת יום העיון?

להסביר כיצד בנוי דוח תזרים המזומנים ומתוך כך כיצד אנו, המשתמשים, יכולים להפיק  מידע כלכלי, פיננסי ועסקי לצורך קבלת החלטות עתידיות מתוך דוח זה. יום העיון ילווה בדוגמאות של חברות ציבוריות כמו גם בהסבר ובדוגמאות כיצד ניתן לבנות דוח תזרים עצמאי מתוך נתוני רווח והפסד ומתוך המאזן.

מהם נושאי יום העיון?

  • מהו דוח תזרים המזומנים ומה ההבדל בינו לבין  הדוחות האחרים- מאזן ורווח והפסד.
  • האם יש הבדל בין דוח של חברות לדוח של עוסקים?
  • מבנה דוח התזרים לחלקיו השונים- מה ניתן ללמוד מכל חלק ומה ניתן ללמוד מכל דוח התזרים כדוח אחד.
  •  כיצד לבנות דוח תזרים מזומנים עצמי

מהי מתכונת יום העיון?

מפגש חד פעמי בין השעות 09:00-15:00

איזו תעודה תקבלו?

משתתפי יום העיון יקבלו תעודה דיגיטלית בעברית ובאנגלית מטעם המכללה העסקית ולשכת המסחר ת"א והמרכז