×

קורס יבוא נאות ליבואני מזון

קורס יבוא נאות ליבואני מזון

במסגרת הרפורמה בחוק הגנת בריאות הציבור(מזון) ב2021, נפתח מסלול יבוא בהצהרה למזון המיוצר או המשווק באירופה. מסלול היבוא האירופי הינו מסלול עבור מזון רגיל ורגיש בהתאם להחרגות המצוינות בחוק ובתנאי שיבואן המזון נרשם כיבואן נאות. כל יבואן מזון בעל תעודת רישום יבואן מזון בשטח מדינת ישראל יכול להירשם כיבואן נאות. כל יבואן נאות צריך לקיים מערכת איכות בכל שלבי היבוא ומתחייב ליישם את התכנית בתהליך היבוא במסלול האירופי.

 

מהו תוצר הקורס? הכנת תכנית בקרת האיכות העצמית ע"י כל המשתתפים בקורס בהתאם לסוגי המזון שיהיו מעוניינים להכניס למסלול היבוא האירופי.

 

מהי מטרת הקורס?

במהלך מפגשי הקורס נפרט את כלל דרישות החוק במסלול היבוא האירופי תוך הבנה מעמיקה של דרישות האיכות הנובעות מהן.

מיהו קהל היעד?

יבואנים אשר מעוניינים להקים תכנית בקרת איכות עצמית ולהבין לעומק את סעיפי התכנית אשר עליהם ליישם.

מהם נושאי הלימוד?

  • מהן דרישות האיכות מיבואן נאות?
  • מיפוי דרישות לפי סיווגי מזון שונים.
  • בניית תכנית איכות ובטיחות מזון עצמית לפי סיווגי מזון שונים
  • דרישות מספקים
  • סקר סיכונים
  • תיק יבוא מלא מבנה ודרישות
  • סיום קורס – הצגת סקרי סיכונים תיק נהלים מלא 

מהי מתכונת הקורס?

שישה מפגשים, אחת לשבוע. סה"כ 24 שעות 

מחזור בוקר - היברידי

ניתן ללמוד בכיתה או באונליין 

איזו תעודת גמר תקבלו?

בוגרי הקורס יקבלו תעודת דיגיטלית בעברית ובאנגלית מטעם המכללה העסקית ולשכת המסחר ת"א והמרכז.