×
קורס אישור מוצרים מיובאים במרחב התקינה אונליין
מחזורים קרובים בקורס אישור מוצרים מיובאים במרחב התקינה
 

קורס אישור מוצרים מיובאים במרחב התקינה אונליין

קורס אישור מוצרים מיובאים במרחב התקינה אונליין
מספר רב של מוצרים מחייבים עמידה בתקנים רשמית בעת יבואם לישראל. אי קיום חובה זו עלולה להביא לסנקציות חמורות, עד כדי כתב רישום פלילי.
הרפורמה החדשה בתקינה שנכנסה לתוקף ב-1.6.22 מייצרת הקלות בתהליך היבוא מחד, ומאידך, ניתנו סמכויות אכיפה משמעותיות בידי הממונה על התקינה. מכאן חשיבות ההכרה של התהליכים והמסלולים השונים בדרך לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה על התקינה (אישור תקן רשמי).
המכללה העסקית מזמינה אתכם להצטרף לקורס מקיף המקנה הכרה המאפשרת ליבואנים למקסם את פוטנציאל ההקלות שניתנו במסגרת הרפורמה, להתוודע לכיווני יבוא חדשים, ולסייע להימנע מביצוע עבירות על חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא.

 

**עקב השינויים ברפורמה יתכנו שינויים בכמות המפגשים. בהתאם לכך עלות הקורס תשתנה בהתאם ,באופן היחסי.

מהן מטרות הקורס?

1. מתן כלים להתמצאות במרחב התקינה והבנת הרגולציה על מוצרים מיובאים שעליהם חל תקן רשמי - חובות היבואן ועוד.
2. מתן הסבר נרחב על הרפורמה בתקינה: מסלולים שונים וערוצי פטור מהצגת אישור תקן רשמי.
3. מתן דגשים וטיפים לאישור מוצרים שחל עליהם תקן רשמי, תוך מזעור הסיכונים להפרות ולליקויים במוצרים.

מהם נושאי הלימוד?

• המסגרת הנורמטיבית (למשל חוק התקנים, פקודת היבוא והיצוא, צו יבוא חופשי ודרישות רגולציה טכנית נוספות).
• "השחקנים" המרכזיים: רגולטורים, תאגידים סטטוטוריים, מעבדות הבדיקה (מכון תקנים ומעבדות מוכרות מתחרות), המכס וסוכני מכס, עוסקים (יבואנים, יצרנים, משווקים) ועוד.
• מושגי יסוד בתקינה.
• תקינה ישראלית - כללי עיבוד התקנים. 
• תקינה בינ"ל.
• תהליכי ומסלולי אישור הטובין המיובאים עליהם חל התקן הרשמי בהתאם לרפורמה בתקינה שנכנסה לתוקף ב-1.6.22, לרבות תפקיד ואחריות סוכן המכס בתהליך.
• תיק מוצר.
• ערוצי פטור מהצגת אישור תקן רשמי.
• מעבדות הבדיקה.
• חובות היבואן.
• מערך הפיקוח והאכיפה, כולל בקרות תיק מוצר / בקרת בדיקת המוצר עצמו.
• חוקים ותקנות משלימים דוגמת צו סימון טובין, צו התקנים ועוד...

מהי מתכונת הקורס?

7 מפגשי בוקר בין השעות 09:00-12:00

סה"כ 28 שעות לימוד אקדמיות

 

**הקורס מתקיים באונליין בלבד** 

מי הם המרצים בקורס?

מרכז הקורס: מר יעקב וכטל - הממונה על התקינה לשעבר. 

* איגור דוסקלוביץ – הממונה על התקינה.
* דליה ירום – מנהלת אגף התקינה, מכון התקנים.
* רז הילמן / מירב קפלן – אגף יבוא מכס ותקינה באיגוד לשכות המסחר.
* אנואר חילף – הממונה על חוקיות היבוא, משרד הכלכלה.
* עו"ד גיל נדל.
* מרצים אורחים נוספים

**יתכנו שינויים בשמות המרצים

איזו תעודת גמר תקבלו בסוף הקורס?

בוגרי הקורס יקבלו תעודת גמר יוקרתית בעברית ובאנגלית מטעם המכללה העסקית לשכת המסחר ת"א והמרכז