×
סמינר בנושא: הרגולציה החדשה ביבוא תמרוקים לישראל
מחזורים קרובים בסמינר בנושא הרגולציה החדשה ביבוא תמרוקים לישראל
 

סמינר בנושא: הרגולציה החדשה ביבוא תמרוקים לישראל

סמינר בנושא: הרגולציה החדשה ביבוא תמרוקים לישראל

ביום 1.4.23 נכנסו לתוקף תקנות הרוקחים (תמרוקים), התשפ"ג-2023, המסדירות את המסלול החדש ליבוא תמרוקים לישראל, המבוסס על הצהרת היבואן (נוטיפיקציה). מסלול זה, מבוסס ברובו המוחלט על הרגולציה האירופית לתמרוקים, ולמעשה כמעט כל מוצר שנמכר בשוק האירופי יוכל להימכר גם בישראל, כמות שהוא, למעט התאמות מסוימות, ובלבד שהיבואן יצהיר על עמידתו של המוצר בדרישות הרגולציה האירופית. רפורמה זו באה להחליף את המסלול הקיים, במסגרתו היבואנים נדרשים לקבל רישיונות יבוא מטעם משרד הבריאות.

המסלול החדש צפוי להיות מהיר וזול יותר. בעוד 4 שנים, יחדל משרד הבריאות מלאפשר ליבואנים להשתמש במסלול הרישיונות, והשוק כולו צפוי לעבור למסלול ההצהרה באופן מוחלט.

המכללה העסקית בשיתוף חטיבת התמרוקים מזמינה אתכם לסמינר מקצועי בנושא.

מהן מטרות הסמינר?

בסמינר יובהרו ההבדלים בין הרגולציה הקיימת לחדשה, תפקיד הנציג האחראי, בניית תיק התמרוק והנוטיפיקציה בפורטל רקפת.

מתוך נושאי הלימוד:

רשיון תמרוקים כללי ו/או רישום במרשם העוסקים

יבוא מקביל  | Responsible Person – הנציג האחראי |

 Product Information File - הכנת תיק תמרוק |

תיווי - דרישות הכיתוב בתווית  | דו"ח הערכת בטיחות

 טענות שיווקיות  | נוטיפיקציה - רישום הודעות השיווק בפורטל משרד הבריאות ר.ק.פ.ת

מהי מתכונת הסמינר?

שלושה מפגשים בין השעות 15:00-09:00, סה"כ 24 שעות אקדמיות