×

סדנה בנושא: ספירות מלאי להשגת יעילות תפעולית בארגון

מלאי מהווה גורם דומיננטי בפעילות הארגון. שליטה ובקרה מלאים במלאי הינם תנאי הכרחי לתפקוד תקין ומהוות כלי ניהולי חשוב בצד הפיננסי והתפעולי. ספירות המלאי בוחנות את רמת אמינות המלאי המדווח והכרחיים להשגת יעילות תפעולית בארגון וניהול חשבונאי תקין.

 

מה הן מטרות הסדנה?

להכיר את הכלים והמונחים שיסייעו לכם להשיג יעילות תפעולית בארגון בכל תהליך ספירות המלאי. 

מי הוא קהל יעד?

מנהלי רכש, מנהלי תפעול/ לוגיסטיקה, חשבים, מנהלי מחסן, עיתוד מלאי ומנהלי מחלקות בייצור.

מה הם נושאי הלימוד?

  1. סוגי המלאי ומשמעותן לספירות המלאי
  2. סוגי ספירות: ספירה חד פעמית, ספירה מתגלגלת, ספירות מלאי בתהליך, ספירה מהמדף לדף.
  3. הכנות לספירות מלאי
  4. שיטות ספירות מלאי כמותית וערכיות (ספירות לפי מחיר), ספירות מחסנים תוך כדי פעילות, ניתוח תוצאות הספירה וקבלת החלטות.
  5. תהליך הספירה ואישורה
  6. הצגת שימוש ב“אקסל“ ככלי מעשי לניתוח מלאי ותוצאות מערכות מתוחכמות לביצוע ספירות מלאי
  7. היבטים חשבונאיים בספירות המלאי, ספירת רכוש קבוע-היבטים לוגיסטיים ובקרתיים

מה היא מתכונת הסדנה?

הסדנה תתקיים בין השעות 09:00-15:00

הקלטת המפגש זמינה לשבועיים באתר המכללה