סדנה בנושא ניתוח תזרים מזומנים והקשר בינו לבין דו"חות כספיים

הפצה דרך רונן סולומון