קורס הערכות מיוחדת לקראת תום שנת המס בעידן הקורונה אונליין (רב מסר)