סמינר אינטנסיבי בנושא: המדריך לסחר הבינלאומי (ראובן קינן)