סדנת תכלס לעבודה נכונה מול אנשי המקצוע בסחר הבינלאומי (פייסבוק)