סדנה בנושא הכשרת ממונה פרטיות בארגון (DPO) - פייסבוק