קורס חישובי עלות (תמחיר) וקביעת מחיר מכירה (המחרה) - רב מסר