קורס ניהול רכש וקניינות - התמחות ברכיבי האלקטרוניקה (רב מסר)