יום עיון הובלה וניהול משא ומתן נכון מול ספקים - רב מסר