סדנה בנושא ספירות מלאי להשגת יעילות תפעולית בארגון (פייסבוק)