סמינר אינטנסיבי בנושא המדריך לסחר בינלאומי (רב מסר)