סדנה בנושא הכשרת ממונה פרטיות בארגון (DPO) אונליין (רב מסר)