סדנה בנושא לונה פארק של טיפול בהתנגדויות בתהליך המכירה (רב מסר)