סדנה בנושא לונה פארק של טיפול בהתנגדויות בתהליך המכירה (פייסבוק)