מרתון הכנה לבחינות המכס למשלחים בינלאומיים (רב מסר)