סדנה בנושא רכש ומלאי בעולם הלוגיסטיקה (ראובן קינן)