סדנה בנושא: ספירות מלאי להשגת יעילות תפעולית בארגון (רב מסר)