סדנה לניהול ספקים - הערכה, מדידה ושיפור הניהול (ראובן קינן)