סדנת מידגרני - יצירת תמונות בעזרת בינה מלאכותית (רב מסר)