קורס אנגלית עסקית מקצועית - ייעודי לתחומי הרכש , סחר חוץ ולוגיסטיקה (רב מסר)