סדנה בבניית תוכנית עבודה שיווקית ומכירתית לעסק (רב מסר)