יום עיון בנושא: מלאי במצבי קיצון ובשעת חירום (רב מסר)