סדנה לניהול ספקים - הערכה, מדידה ושיפור הניהול (רב מסר)