קורס ניתוח דוחות כספיים - כלי לניתוח והערכת עסק / חברה (רב מסר)