קורס חישובי עלות (תמחיר) וקביעת מחיר מכירה (המחרה) - אונליין (רב מסר)