יום עיון בנושא הפיקוח האמריקאי הבינלאומי והשפעתו על החברה שלך בארץ (רב מסר)