יום עיון הובלה וניהול משא ומתן נכון מול ספקים (רב מסר)