סמינר אינטנסיבי בנושא: המדריך לסחר הבינלאומי (רב מסר)