המכללה העסקית קיימה יום עיון בנושא חוק הספאם וחוק הגנת הפרטיות (מאגרי מידע)

המכללה העסקית קיימה ב- 22 יולי 2012 יום עיון מקצועי שעסק במגמות עדכניות בנושא חוק הספאם וחוק הגנת הפרטיות (מאגרי מידע). במהלך יום העיון נסקרו שינויי חקיקה ופסיקה לאורם מתחייבת הערכות קפדנית בארגונים בהיבטי פרסום/שיווק המוני וניהול מאגרי מידע.


יום העיון כלל הרצאות של מומחים בתחום, מסקטורים שונים:

  • עו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית באיגוד לשכות המסחר, תיארה את הרקע לחקיקת חוק הספאם, וסקרה סקירה משווה את מצב ההתמודדות מול שיגור ספאם במדינות אחרות ובמסגרת ארגונים בינ"ל.
  • עו"ד ענת פילצר-סומך, שותפה מייסדת במשרד פילצר-סומך, עו"ד, סקרה את הוראות חוק הספאם ואת הוראות חוק הגנת הפרטיות הנוגעות למאגרי מידע. הסקירה כללה פירוט באשר ל"מותר ואסור" לפי הוראות החוקים, פרשנות ההוראות לפי פסיקה עדכנית ומתן הנחיות פרקטיות להתמודדות עמן בארגונים.
  • עו"ד יורם הכהן, יו"ר הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (רמו"ט), כלל בהרצאתו סקירה על מבנה הרמו"ט, על פירמידת הרגולציה שבאחריותה ועל האסטרטגיה הרגולטורית העדכנית. כן סקר עו"ד הכהן מגמות בחקיקה הנוגעות לאחריות מנהלים להפרות.

בסופו של יום העיון נערך פאנל בכירים, בהנחייתה של עו"ד ענת פילצר-סומך ובהשתתפותם של עו"ד איריס אתגר- היועצת המשפטית של קבוצת 1One; עו"ד עמית אשכנזי- היועץ המשפטי של הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע; אופיר זילביגר- מנכ"ל SECOZ; ומדי קרקשון-מזרחי- דירקטור תחום ERP&GRC, בקומסק אבטחת מידע.

הפאנל עסק בסוגיות המטרידות רבים מהעוסקים בתחום:

  • האפשרות הקבועה בחוק תובענות ייצוגיות להגיש תובענה ייצוגית נגד "מפרסם" כהגדרתו בחוק הספאם ומידת האיזון הנדרש כדי למנוע שימוש לא ראוי בה
  • מה בין מידת ההגנה הנדרשת בדין לגבי מאגרי המידע ובין הצורך לאפשר לתאגידים התנהלות עסקית שוטפת ללא הוצאות כספיות מכבידות?
  • האם הדין הקיים והמוצע ככל הנוגע להגנה על מאגרי מידע מהווה "גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה" בהתייחס לעסקים קטנים ובינוניים?
  • האם רף האחריות האישית המוטל על מנהלים להפרות לפי שני החוקים הנה פתרון ראוי? האם יש בה כדי להחליף הליך "חינוך" והטמעה של כלל עובדי הארגון?

ביום העיון נכחו למעלה מ- 100 משתתפים, מחברות ומוסדות מובילים במשק הישראלי דוגמת: כלל חברה לביטוח, מגדל חברה לביטוח, בנק דיסקונט, הראל פיננסים, פסגות בית השקעות, מנורה מבטחים פנסיה, יובנק, הפניקס פנסיה וגמל, אקסלנס נשואה שירותים, אנליסט, הלמן-אלדובי-עציוני- ניהול תיקים, פיוניר תכנון פיננסי ועוד.