סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 56

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 56 אשר התקיים בין התאריכים: 18.11.13 - 07.04.14

מרכז הקורס: מר משה אמון