סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 59

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 59 אשר התקיים בין התאריכים: 15.11.13 - 22.8.14

מרכז הקורס: מר משה אמון