סיום קורס ניהול רכש והספקה בכיר CPSM מחזור 6

סיום קורס ניהול רכש והספקה בכיר מחזור 6 אשר התקיים בין התאריכים: 20.11.13 - 28.05.14

מרכז הקורס: מר משה אמון