סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 אשר התקיים בין התאריכים: 24.06.14 - 11.11.14

מרכז הקורס: מר משה אמון