סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 63

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 63 אשר התקיים בין התאריכים: 14.05.14-31.12.14

מרכז הקורס: מר משה אמון