סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 62

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 62 אשר התקיים בין התאריכים: 11.04.14 - 06.02.15

מרכז הקורס: מר משה אמון