סיום קורס אנגלית מחזור 22

סיום קורס אנגלית עסקית  מחזור 22 אשר התקיים בין התאריכים:  30.11.14 - 08.02.15

מרכז הקורס: מר לורי אוברמן כותב הספר: "HOW TO MANAGE IN ENGLISH".