סיום קורס ניהול רכש והספקה בכיר מחזור 8

סיום קורס ניהול רכש והספקה  בכיר מחזור 8  אשר התקיים בין התאריכים: 30.09.14 - 14.04.15

מרכז הקורס: מר משה אמון