סיום קורס ניהול רכש וקניינות מחזור 66

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 66 אשר התקיים בין התאריכים: 15.12.14 - 04.05.15

מרכז הקורס: מר משה אמון