סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 13

סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב  מחזור 13 אשר התקיים בין התאריכים: 08.02.15 - 23.08.15

מרכז הקורס: מר שוקי שטינברג